Värna om miljön hemma

Dagligen möts svensken av information och nyheter kopplade till den miljöproblematik som världen står inför. Mikroplaster, tunt ozonlager, höga värden av koldioxid, stigande medeltemperaturer och förändrade klimat, är endast några av de konsekvenser människan har orsakat på jorden. Dock beskrivs ofta en hoppfull bild om hur världen ska klara av dessa utmaningar, genom att vi kan göra smarta val som konsumenter där vi både sparar energi, pengar och onödigt svinn.

El och energi är känt för att komma från mindre miljövänliga kraftkällor såsom importerad kolkraft eller kärnkraft. Det innebär att slösar du mycket elektricitet, så är det inte bra för miljön. Därför är det viktigt att spara och hushålla med elektriciteten, för att minska dina egna utsläpp. I hushåll är det framför allt uppvärmning och vitvaror som drar mest energi. Därför är det många som införskaffar sig nya vitvaror och ändrar till mer energisnål uppvärmning. Experterna säger att det är viktigt att välja rätt vitvaror för att minska ett hushålls energiförbrukning, vilket är ett tips som är värt att ta till sig. Dessutom kan en uppdatering av mer energisnåla vitvaror bidra till att du får en lägre elräkning.

Minska konsumtionen

Människor som lever i ett västerländskt samhälle är vana vid att kunna köpa det som behövs och lite till. Men för planetens skull är det förödande. I augusti varje år infaller dagen då människan har konsumerat årets alla resurser. Det innebär att resterande månader på året konsumerar vi mer än vad jorden klarar av. Men tyvärr är det de människorna som lever i högteknologiska länder som överkonsumerar på bekostnad av de som lever i mindre utvecklade samhällen. Därmed är det viktigt att endast köpa det som du behöver och investera i bra kvalitet. Köp inte så mycket mat att du behöver slänga den, välj fasadfärgen som skyddar ditt hus i flera år och fokusera på kvalitet och stabilitet. För fokuserar du vid husbygge eller husrenovering på kvalitet och stabilitet, så kommer din bostad inte ha lika stor negativ klimatpåverkan.

Kollektiva verktygslådor

På senaste tiden har kollektiva verktygslådor dykt upp, vilket är som ett bibliotek fast för verktyg. Oftast är det ganska onödigt att äga en cirkelsåg själv, då den kanske endast används några gånger per år. För att värna om miljön är det därför en bra idé att utnyttja kollektiva verktygslådor.