Stockholm rustas upp med fasadrenoveringar

Det rustas som aldrig förr i Stockholm. Gamla fasader som spelat ut sin roll för länge sedan och stått lämnade åt sitt öde köps upp av nya aktörer som lägger handskarna på renoveringsobjekten. De flesta beslutar sig för att behålla byggnaden och putsa till den, snarare än att riva och bygga nytt. Vad det blir för nya verksamheter i de upprustade byggnaderna är inte alltid klarlagt.

Ja, hantverkare Stockholm har nog händerna fulla med alla fasader som för tillfället genomgår, och planeras genomgå, en fasadrenovering. Det putsas, målas och fogas som aldrig förr. Ändå får man se det som glädjande att man ofta beslutar sig för att behålla gamla byggnader istället för att riva dem. Många av husen har ett kulturvärde, som man genom bra renovering kan se till att lyfta fram och accentuera på olika sätt.

Fasadrenovering på olika platser

Har du haft vägarna förbi Vårberg i Stockholm har du säkert sett det gamla sjukhemmet som stått och förfallit under många år. Byggnadens fasad har grånat och ger ett mycket livlöst och tråkigt intryck för de som passerar det gamla huset dagligen. Nu är det dock klubbat och bestämt att den gamla fasaden, som sålts av kommunala Micasa fastigheter, ska rustas upp ordentligt och ges nytt liv. Dessutom planerar man bygga bostäder runtomkring byggnaden, och fräscha upp området i stort. Glädjande för många boende i området.

Att köpa upp gamla fastigheter och rusta upp dem brukar resultera i att ingjuter nya planer för byggnaden. Ett gammalt ruckel kan med rätt teknik och rätt hantverkare bli dyra pärlor. Gamla båtskjul blir till hantverksbodar och restauranger, ett kruthus från 1700-talet blir till en bostad. Det är vanligt att gamla stationsbyggnader förvanldas till konsthallar och liknande, och vid Järna station har man lagt vantarna på det gamla godsmagasinet. Vad för verksamhet som ska växa fram i byggnaden efter upprustningen vet man fortfarande inte än.

Det finns många sätt att rusta upp en fastighet på. De vanligaste fasadrenoveringarna brukar vara:

  • Ommålning
  • Fogtätning
  • Murning
  • Tätning av olika slag
  • Putsning

Vi får följa det makalösa arbetet av fasadrenoveringarna tills vidare och se hur det går för alla nystartade verksamheter i dem!