Renovera med miljön i åtanke

Våren och sommaren är renoveringstider i våra hus och lägenheter. Det som är viktigt är att allt gammalt vi river ut i kök, vardagsrum och badrum sorteras efter material i rätt kärl. Något som är lättare än man kan tro.

 

Att byta ut allt gammalt hemma mot nytt, är lite av en belastning på miljön. Särskilt betungande blir det om man inte källsorterar efter material. Genom att sortera i säckar från http://bigbag.se/ blir det inte svårt alls att sopsortera, och dessutom gör du verkligen naturen en tjänst.

 

Renovera miljövänligt i sommar

Ja, en stor del av svenskar lägger sin semester på att fixa hemma, kanske renovera köket, eller sätta klinker, riva ut gamla plastmattor och måla om fönsterkarmar. Ofta händer det att man river ut just det gamla och byter mot nytt. Gamla golv och våtrumstapeter är ofta fyllda med giftiga ämnen, inte minst pvc-plast. Det är hormonstörande ftalater som kan släppa från dessa gamla golv, och från spånplattor kan formaldehyd komma, ett ämne som är cancerframkallande. Men hur ska du göra för att renovera så miljövänligt du bara kan?

Bland annat rekommenderas det i Testfakta att du använder naturliga material i den utsträckning du kan. Använd trä, linoleum och klinker till golvet, och sten- eller glasull i stället för cellplats när du isolerar väggar och vind. Dessutom är det viktigt att du tittar på gränsvärden när du köper färg och olja, trots att de är miljömärkta.

 

Även miljömärkta produkter kan vara skadliga i stora mängder

Vad som är bra att veta är att även vattenbaserade färger kan släppa ifrån sig ämnen som kan vara hälsoskadliga. Det i form av nanopartiklar som tar sig in i kroppen via andningsvägarna. Vädra därför alltid ut så länge färgen luktar och definitivt så länge den inte är helt torr. I flera försäkringsbolags byggvaruguider kan man läsa om olika material och vad de har för påverkan på både vår hälsa och på miljön. Det går dessutom att hitta Svanenmärkta produkter på de flesta ställen, inte minst inom bygg och färg.

 

För att ta det hela ett steg längre kan man titta inte bara på kemikaliehalten men även läsa på hur varan har producerats och dess råvarors ursprung. Försök att vara miljömedveten och välja bra material så långt det är möjligt.

 

Naturskyddsföreningen går det att söka på produkter och varor för att se om de är miljömärkta. Under avsnittet som förklarar vad även du och jag kan göra går det att läsa om hur vi i våra hem kan rensa ut de värsta miljöbovarna, genom att bland annat titta lite noggrannare i städskrubben, i duschen, i garaget och inte minst i tvättstugan. Sedan gäller det som alltid att inte slösa på vare sig ström eller annan energi. För i slutänden handlar det just om energi och hur vi slösar på denna här i väst, medan många runt om på jorden inte ens har el. Ta alltså vara på jorden i den mån du kan och du kan mer än du tror, det gäller bara att läsa på lite.