Ergonomi i byggnadsbraschen

Kapningsarbete på byggeDet talas mycket om ergonomi i dessa dagar. Ergonomin på kontor och vid stillasittande arbete är det som får mest uppmärksamhet, men det är viktigt att inte glömma bort de som på olika sätt arbetar med kroppen. Dit hör de som arbetar på byggen.

När ett hus ska byggas är det många olika uppgifter som ska utföras. Detta ställer stora krav på säkerheten och ergonomin. Det måste finnas fallskydd och fästanordningar för säkerhetslinor på taken, det måste finnas dämpande gummimattor om det är mycket arbete som ska utföras gående eller stående på hårda betonggolv, med mera. Gummimattor finns att köpa på https://www.witre.se/sv/wsw/gummimattor, och där kan du också läsa mer om vilka olika typer av gummimattor som finns att välja mellan.

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa och miljö. Mer konkret kan man säga att det handlar om hur man som människa kan minska belastningen på den egna kroppen, genom att interagera med omgivningen på rätt sätt. Även om den här filmen är humoristisk så innehåller den flera viktiga punkter, och bra råd. Den förklarar också bra vad ergonomi handlar om.

Vanliga arbetsmiljöproblem på byggen

De senaste åren har det blivit allt vanligare med ståbord på de svenska kontoren. De gör det lättare att variera sin arbetsställning. Det här är naturligtvis viktigt, men även inom byggbranschen är det mycket som bör förändras. Ett stort problem är exempelvis vita fingrar, till följd av för mycket användning av vibrerande handverktyg. Den här typen av skador leder till att 100 byggnadsarbetare varje år lämnar branschen, säger en ombudsman på Byggnads till Sveriges Radio.

Den vanligaste typen av arbetsskador och besvär hos byggnadsarbetare beror dock på tunga lyft, skriver Arbetsmiljöupplysningen. Därför är det viktigt att det finns utrustning för lyft och transporter av tunga material. Det kan även behövas utrustning för lyft i vinklar där det inte går att lyfta ergonomiskt, även om det som ska lyftas inte är tungt.