En belyst fasad

Gamla hus i vinterskrudUnder den mörka årstiden kan en upplyst fasad göra stor skillnad. Med rätt belysning kan nästan vilken fasad som helst livas upp.

Sannolikheten är stor att ditt hus har en ganska fin fasad, som skulle kunna lysas upp. Att byta ut en ful fasad, som paret i den här artikeln gjorde, innebär mycket arbete, men är i princip alltid värt det. Hur mycket arbete det innebär att byta fasad beror på flera saker, men en sak som är viktig att tänka på är att en fasad av eternit inte kan bytas hur som helst, eftersom plattorna innehåller asbest, som är cancerframkallande.

Så säg att du har bytt ut fasaden, eller att du redan har ett hus med en vacker fasad. Hur ska du då göra för att ljussätta den på bäst sätt? De flesta tänker nog att man ska montera spotlights på fasaden, men det finns andra sätt att få ett lika bra resultat. Här är några råd, från en artikel som handlar om utebelysning i största allmänhet:

  1. Fokusera på funktionen, och gör en skiss över tomten. Bestäm vad som ska belysas, och tänk ut hur du ska göra för att skapa rum och djup. Finns det t.ex. vissa element av fasaden som du vill lyfta fram?
  2. Prova med billiga armaturer för att göra en provbelysning, så att du vet att du inte slösar pengar på en lösning som du ändå inte gillar.
  3. Planera med avseende på tid på dagen och tid på året. Belysning som ska synas vintertid ska vara svagare, eftersom det är mindre ljus i övrigt då. Tänk också på att om du belyser för att kunna upptäcka inbrottstjuvar måste de platser som lyses upp kunna ses från huset, och gärna också från grannarnas hus (grannsamverkan är det bästa inbrottsskyddet!).
  4. Ta med belysning från gatlyktor och intilliggande tomter i beräkningarna. Ju mer ljus runt omkring, desto mer ljus behövs i trädgården för att få önskad effekt.