Byggarbetsplatsens skador och måsten

Det är mycket att tänka på när det kommer till en byggarbetsplats. Det finns nämligen en hel del regler att hålla i minne och som byggherre måste man kontrollera att man följer reglementet för att inte åka på vite. Vad är det då som kan vara värt att tänka lite extra kring, ju både att man vet vilka som kommer och går på arbetsplatsen samt att förebygga olika slags arbetsskador, som kan uppkomma.

 

En sak som regeringen verkligen vill minska är svartjobb i Sverige. Det är vanligt förekommande och inte minst inom byggsfären. Genom att skärpa reglerna kring personalliggare. Alla på en arbetsplats ska vidare vara registrerade i en förteckning så att Skatteverket kan kontrollera att just ingen jobbar svart.

 

Hårdare regler för fler branscher

 

Nu kommer förslag på att även bilvårdsföretag, skönhetssalonger och livsmedelsgrossister ska ha en liggare för personalen att skriva in sig i varje dag, det skrivs i bland annat Sveriges Radio. En elektronisk personalliggare från Nuba löser lätt problemet.

 

Viktigt att tänka på vid byggen

Även på byggarbetsplatser är det, enligt lag, krav på att ha en liggare som all personal måste registrera sig på, för enkelhetens skull via mobilen eller liknande. Det behöver med andra ord inte vara så svårt som det vid första anblicken verkar.

 

Något som arbetsgivare även måste vara medvetna om är de arbetsskador som kan uppkomma vid byggarbetsplatsen. Det är ofta en bullersam och riskfylld miljö för de som är på platsen och jobbar. All skyddsutrustning som är nödvändig måste finnas på plats och alla skyddsanordningar dessutom. Ljuden är nog ett av de största problemen vad gäller arbetsskadorna de orsakar. I en artikel i Dagens Industri går det att läsa om hur hela var fjärde arbetstagare upplever störande ljud på sin arbetsplats. Det är ljud som i värsta fall faktiskt kan ge helt bestående skador på hörseln. Men de kan även orsaka andra problem med hälsan, som stress, irritation och trötthet.

 

Hörselskadande och störande buller

 

Vi omgärdas hela tiden av ljud i princip, oavsett vilket arbete vi har. Men särskilt de som jobbar utomhus på en byggarbetsplats. Allt ljud som är oönskat klassas som buller. Sedan kan man skilja på hörselskadligt buller och störande buller, detta enligt en docent i audiologi vid Karolinska Institutet, som forskar i ämnet.

 

Vidare är det så att hela 1 000 personer i Sverige får en godkänd arbetsskada just på grund av buller. Sedan är långt ifrån fler mycket störda och påverkade av höga ljud på sina arbetsplatser. Enligt en årlig undersökning som utförs av Arbetsmiljöverket anser ungefär 25 procent av alla arbetstagare att de blir störda av ljud på jobbet mer än en 25 procent av tiden de spenderar. De främsta hörselskadliga ljuden finns på olika industriarbetsplatser med tunga maskiner – men även på byggarbetsplatser samt inom både militär och polis. Om får man en hörselnedsättning blir det både mer stress och irritation, får man får det svårt att höra vad de andra säger. Det kan dessutom leda till trötthet eller att man inte känner sig delaktig i samhället på samma sätt. På 1177 Vårdguiden går det att läsa mer om just nedsatt hörsel och hur symptomen ter sig.