Balkonger i bostadsrättsföreningen

Det har blivit allt mer populärt att bygga balkonger på fasaderna till hus som ägs av bostadsrättsföreningar. Eftersom det är föreningen som ansvarar för fasaden är det också den som kan ta beslut om att bygga balkonger.

En balkong höjer värdet på bostaden, och gör också att man får ett extra rum som kan användas när vädret är behagligt. Därför är det inte konstigt att många som bor i bostadsrätt vill ha en balkong i anslutning till lägenheten. Men man kan inte låta bygga en på egen hand, man måste ha bostadsrättsföreningen bakom sig.Hus med balkonger

Den som vill bygga balkong kan skriva en motion till bostadsrättsföreningens årsmöte, säger Mats Lindbäck på Bostadsrätterna. Föreningen äger fasaden, och för att ta beslut om att bygga balkonger krävs två tredjedels majoritet. Om en sådan majoritet uppnås bildar man en balkonggrupp som ansvarar för projektet.

Balkonggruppens arbete

Balkonggruppen kontaktar entreprenörer som har kompetensen för att bygga balkonger, och inhämtar kostnadsförslag från olika företag. Företagen måste ofta göra platsbesök för att kunna avgöra om de kan bygga balkonger, och vad priset i så fall blir. När det finns ett färdigt förslag, med offert, hålls en extra stämma i bostadsrättsföreningen för att ta beslut i frågan. När man har beslutat att bygga balkonger skrivs kontrakt med byggföretaget, som tar fram ritningar. När föreningen har godkänt ritningarna ska de godkännas av det kommunala stadsbyggnadskontoret. Det är viktigt att balkongerna inte förvanskar husets arkitektur, ger för stor insyn till grannfastigheter eller stänger ute ljuset från de nedersta våningsplanen. Detta innebär att det kan bli flera revisionsrundor innan ritningarna slutligen godkänns och arbetet kan komma igång.

Att bygga en balkong kostar minst 100 000 kronor. Kostnaden beror bl.a. på att balkongen ska förankras i fasaden, ett nytt dörrhål ska tas upp och element kan behöva flyttas. Även om detta oftast betalar sig vid en försäljning av lägenheten kan det inte garanteras. Därför är det viktigt att man bygger en balkong för att man vill använda den.