Att tänka på vid fasadrenovering

En fastighet kan fasadrenoveras på grund av slitage, men även som en åtgärd för att ge objektet ett nytt utseende. Det krävs skickliga hantverkare för att utföra fasadrenoveringar, men även effektiva blästringsmaskiner samt säkra arbetsställningar.

En sliten fastighet som fasadrenoveras återfår sin “glans” från förr, vilket ger fastigheten ett högre värde. För att garantera ett perfekt resultat är det av stor vikt att en expert utför jobbet. En felaktigt utförd fasadrenovering kan nämligen innebära omkostnader och inget förhöjt värde på fastigheten. Innan jobbet påbörjas ska därför material och underlag undesökas för att hantverkarna ska kunna planera fasadrenoveringen på bästa möjliga sätt. Rätt byggställningar är en del av renoveringens planering och det gäller att välja en konstruktion som passar för jobbet i fråga. Det svenska företaget Trappverket är specialister på aluminiumkonstruktioner, vilket är ett material med gynnsamma egenskaper. Trappverkets stabila ställningar passar utmärkt vid fasadrenoveringar och genererar en hög grad av säkerhet på arbetsplatsen.

Bygglov eller inte?

Det kan ibland krävas bygglov vid fasadrenoveringar och det är Boverket som reglerar samt sätter ramarna inom området. På myndighetens hemsida går det att läsa följande:

“I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende. Att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kan kräva bygglov.”

Det finns alltså undantag och den som planerar att utföra en fasadrenovering bör därför säkerställa vilka regler som gäller för just det enskilda fallet. Normalt sett krävs inget bygglov vid byte av färg på fasaden, men det finns inga tydliga riktlinjer.

Skyddsutrustning

Vid sidan av arbetsplatsens byggställningar är det även av stor vikt att hantverkarna bär personlig skyddsutrustning av olika slag. Eftersom en fasadrenovering ofta involverar material som innehåller starka medel kan någon form av ansiktsskydd behövas. Att bära skyddsskor är en självklarhet inom branschen oavsett det gäller målning eller putsning. Den som ska jobba från en byggställning ska bära huvudskydd eftersom att fallolyckor är en risk mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn kan nämligen göra sig synlig trots säkra byggställningar och personlig skyddsutrustning är en ytterligare säkerhetsåtgärd.