Allt fler skolor byggs med tegel

Tegel är en värmebevarande byggsten som har funnits med i vår arkitektur länge. Den ger både ekonomiska incitament men är också populär rent estetiskt. Idag har det röda teglet ersatts av ett lite ljusare tonat tegel, medan det gula teglet verkar ha fått ställa sig i arkiven så länge. Allt fler skolor byggs i tegel.

Mura tegel fortsätter vara populärt bland landets arkitekter, inte minst när det kommer till skolbyggandet. Teglet ger en vacker struktur och är ett hållbart material. Dessutom har det bra isolerande egenskaper och varierar vackert i olika nyanser. I Stockholm finns det många bra exempel på skolor som just nu byggs – i just tegel.

Sjöviksskolan en prakt i tegel

Den nya Sjöviksskolan är ett bra exempel på en modern byggnad som väntas vara inflyttningsklar 2019. Flera våningar högt breder den ut sig över Årstadal med vackra stilrena pelare i tegel. Byggnaden är helt klätt i ljus nyans med stora fina fönster och en spännande estetik som bjuder in till kreativitet och lärande. Vi på Smestadens Fasadrenovering tycker det är ett mycket bra exempel på hur man nyttjat tegel på ett vackert sätt som inte ger känslan av den trista, lite kuvade byggtekniken man hade på skolor förr där man valde ut ett mer gulaktigt tegel med färre våningar.

Det klimat som skapas inomhus i tegelbyggnader är det många som menar är positiv för elevernas inlärning. Vi vill också poängtera att vi tror att arkitekturens utformning är viktig för att skapa en trygg inlärningsmijlö för eleverna. Ett bra exempel på det är en skola i Västerås som håller på att byggas. Byggnaden har ett vågigt tak som vi tycker skapar en intressant struktur som inte bör underskattas för trivsel. Estetik är en mycket viktig del i tryggheten i en miljö.